Aftalevilkår for brug af ZyberRide


Version 1.0 – 1. januar 2021


1. Generelt

1.1. ZyberRide er en app- og internetbaseret platform/tjeneste (”Platformen”) til afvikling af online konkurrencer og bedømmelser indenfor ridesport.

Platformen er udbudt af ZyberRide Aps, CVR-nr. XX XX XX XX, Erik Husfeldts Vej 7, 2630 Taastrup, som er ejet af Zibrasport ApS, CVR-nr. 32 55 14 40, Erik Husfeldts Vej 7, 2630 Taastrup og Helgstrand Dressage, 31 75 46 15, Uggerhalnevej 80, 9310 Vodskov (”Vores”, ”Os”, ”Zibrasport”, ”Zibrasport Equest” og/eller ”Vi”).

1.2. Disse vilkår gælder for og er juridisk bindende for alle brugere af Platformen (”Bruger”, ”Bruger”, ”Du”, ”Din”, ”Dit”, og/eller ”Dig”). Du skal derfor læse disse aftalevilkår grundigt, før Du benytter Platformen. Hvis og/eller når Du benytter Platformen, accepterer Du samtidig disse aftalevilkår (”Vilkårene”).

13. Det er en forudsætning for brug af Platformen, at Du læser og accepterer vores Data & privatlivspolitik.

2. Adgang til og brug af Platformen

2.1. Du kan opnå adgang til Platformen ved at gå ind på hjemmeside, www.zyberride.com, eller via app’en ”ZyberRide”. For at benytte Indholdet skal du oprette en bruger og betale deltagelse i konkurrencer og bedømmelser.

2.2. Du skal minimum være 18 år for at oprette en bruger på Platformen. Du skal samtidig minimum være fyldt 18 år for at kunne foretage betalinger på Platformen. Er du ikke 18 år skal dine forældre give samtykke til at du kan oprette en profil. Derudover skal Du opfylde følgende yderligere betingelser:

 • Du skal være bosiddende i Danmark eller i et andet europæisk land.
 • Du skal kunne opfylde en sædvanlig kreditvurdering.
 • Du skal acceptere, at Platformen udelukkende leveres i det land, hvor Du er bosiddende. ZyberRide er således på ingen måde ansvarlig for omkostninger, overtrædelser af lovgivning eller andet, der måtte følge af, at Du benytter eller prøver at benytte Platformen uden for det europæiske land du er bosat i.
 • Du må kun benytte Platformen til personligt og privat brug, og således ikke til kommercielt eller offentligt brug, medmindre andet udtrykkeligt forudgående er skriftligt aftalt.
 • Du skal for egen regning sikre dig, at Du har det påkrævede system, udstyr samt internetforbindelse.
 • Du skal registrere din e-mailadresse og telefonnummer, idet al kommunikation mellem dig og ZyberRide foregår via e-mail- eller telekommunikation.
 • Du skal registrere dine betalingsoplysninger.
 • Ved accept af brugerbetingelserne accepterer du samtidig, at der udveksles data mellem ZyberRide og Zibrasport ApS i henhold til privatlivsbetingelserne. Udvekslingen af data mellem Zyberride og Zibrasport ApS, da brugerdatabase og betalinger foregår via samme system.

2.3. Brugeren er selv ansvarlig for, at den information der angives ved oprettelse af en brugerprofil eller ved køb af Indhold, er korrekt. Brugeren må derudover udelukkende angive betalingsinformationer, herunder til betalingskort, der tilhører Brugeren.

2.4 Ved oprettelse af profil beder vi om oplysninger om navn, email og telefonnummer.

Som forældre, kan Du oprette forskellige ryttere under Din profil (forbeholdt forældre, der tilmelder for deres børn). Ved oprettelse af rytter beder vi om navn, alder, email og telefonnummer på rytteren. Dette har til formål at kunne differentiere rytteren ift. aldersbegrænsede konkurrencer/bedømmelser samt at kunne fremsende informationer og kontakte rytteren ifm. deltagelsen.

Brugeren kan også oprette flere forskellige heste/ponyer, som tilknyttes den enkelte rytter ved stævnetilmelding. Ved oprettelse af heste/ponyyer kræves forskellig information om hesten/ponyen.

3. Udstyr, systemer og forbindelser

3.1. Platformens kvalitet afhænger af Brugerens udstyr, system og internetforbindelse. Før Du gennemfører et køb via Platformen skal Du kontrollere og selv sørge for, at Du har det nødvendige udstyr, de nødvendige systemer samt en internetforbindelse for at kunne anvende Platformen.

3.2. Du accepterer, at tilgængeligheden af Platformen kan blive påvirket af internetsvigt eller af andre netværk samt af ISP, elektroniske-, computer- eller kommunikationsproblemer og –svigt, som ZyberRide ikke har kontrol over. ZyberRide har intet ansvar for sådanne hændelser.

4. Kodeord og sikkerhed

4.1. Brugerens udveksling af data via ZyberRide og Zibrasports ApS’ hjemmesider sker i krypteret form via en sikker forbindelse. Efter registrering vil Du blive bedt om at indtaste det kodeord, som Du har oprettet ifm. oprettelse af din brugerprofil.

4.2. Brugernavn og kodeord til Platformen er fortrolige oplysninger, og Du må ikke videregive dem til nogen tredjepart. Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt, men med rimeligt varsel, at kræve, at Du ændrer Dit kodeord.

4.3. Hvis Du har mistanke om, at Dit brugernavn og/eller adgangskode bliver brugt af en tredjepart, skal Du straks underrette ZyberRide og ændre din adgangskode. Hvis Vi har grund til at antage, at brugernavn og/eller adgangskode er blevet afsløret eller på andenmåde misbruges, har Vi ret til straks at deaktivere Platformen og/eller gøre Platformen utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat uautoriseret eller ulovlig adfærd. Vi forbeholder os I så fald også retten til at deaktivere din adgang til Platformen og hæve aftalen.

5. Behandling af personoplysninger

5.1. Når Du opretter en bruger til Platformen, samt når Du anvender Platformen, indsamler og behandler ZyberRide visse oplysninger om dig. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger som vi indsamler, og hvordan Vi behandler de indsamlede oplysninger i vores Data & privatlivspolitik.

6. Betaling og prisændringer

6.1. Det er en forudsætning for at få adgang til Indhold på Platformen, at Du registrerer og løbende opdaterer Dine betalingsoplysninger. Oplysninger om de betalingskort, der kan benyttes som betaling for Platformen, kan findes på www.zibrasportequest.com.

6.2. Når Du registrerer Dine betalingsoplysninger, registrerer og opbevarer en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard), på vegne af ZyberRide de betalingsoplysninger, som er nødvendige for anvendelsen af Platformen.

6.3. Enkeltkøb af Indhold betales på købstidspunktet, og betalingen vil blive trukket fra det betalingskort, Du har opgivet i forbindelse med din registrering. Beløbet trækkes på Dit kort straks, når Du har gennemført købet.

6.4. Du hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen. Du hæfter også i de tilfælde hvor Platformen overlades til andre, jf. lov om betalingstjenester § 62.

7 Betingelser for køb

Ved tilmelding til en konkurrence eller en bedømmelse via. ZyberRide betales et startgebyr. Tilmeldingen købet kan fortrydes og beløbet tilbagebetales frem til tilmeldingsfristen. Herefter bortfalder muligheden for at framelde og tilbagebetaling af gebyret.

8.Opsigelse og/sletning af profil

Hvis Du ønsker at slette Din brugerprofil kan dette gøres på Din profil. Herved slettes alle indhentede informationer på selve Din bruger samt købshistorik.

Ligeledes slettes email og telefonnumre på tilknyttede ryttere, mens rytterens navn, alder og konkurrence-/bedømmelses-data tilknyttet rytteren bevares. Rytterens resultater vil ligeledes fremgå af de resultatlister og bedømmelser, som rytteren har deltaget i.

Alle data på heste/ponyer bevares.

9. Fortrydelsesret

9.1. Ved betaling for deltagelse i konkurrencer eller bedømmelser på ZyberRide, har Du en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, hvilket er tidspunktet for Din afgivelse af bestilling til ZyberRide. Har Du afgivet bestilling mandag den 1., har Du således frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag kan Du vente til den følgende hverdag med at udnytte fortrydelsesretten.

9.2. ZyberRide refunderer alle betalinger modtaget fra Dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor ZyberRide har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

9.3. Fortrydelsesretten bortfalder dog ved deltagelse i konkurrence/event inden tilmeldingsfristen samt efter tilmeldingsfristens udløb.

10. Intellektuelle ejendomsrettigheder

10.1. Alt indhold i Platformen er beskyttet af danske og internationale ophavsretlige love. Alt materiale og Indhold, der udgør en del af Platformen, ejes eller er licenseret af ZyberRide eller ZyberRides samarbejdspartnere.

10.2. Zibrasport giver dig udelukkende en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset ret til, at benytte disse rettigheder til personlig og privat brug (og ikke til kommercielle formål), forudsat at Du ikke, men ikke begrænset til:

 • kopierer, udgiver, reproducerer, udlejer, offentliggør, sender, distribuerer, transmitterer eller gør Platformens indhold tilgængelig for offentligheden, eller autoriserer andre til at gøre det;
 • downloader, videresender eller deler indhold fra Platformen, tager adgang til indhold fra en enhed, som ikke er registreret af dig eller opkræver gebyr for at se Platformen; og
 • omgår, modificerer, fjerner, dekompilerer, demonterer, ændrer eller på anden måde manipulerer med sikkerhed eller kryptering eller anden teknologi eller software, der er en del af Platformen.

10.3. Overtrædelse af disse regler og krænkelse af Zibrasports’ eller Zibrasports’ samarbejdspartneres rettigheder vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af aftalen og Zibrasport kan i så fald straks spærre Din adgang til Platformen eller på anden måde forhindre fortsat ulovlig adfærd.

11. Sikkerhed og ansvar

11.1. Du må ikke forsøge at omgå ZyberRides sikkerhedssystem eller forsøge at teste Platformens sikkerhedssystem.

11.2. Du må ikke bruge Platformen på en måde, der kan skade, lukke, overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres brug eller oplevelse af Platformen. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at sende eller overføre materiale, der indeholder softwarevirus eller andre computerkoder, filer eller programmer, der er designet til at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware eller udstyr, der er forbundet direkte eller indirekte til Platformen.

11.3. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til noget system, netværk, indhold eller oplysninger på Platformen eller systemer, der danner Platformen. Du må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt fra Platformen.

11.4. Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af aftalen, og ZyberRide kan straks spærre din adgang til Platformen eller på anden måde forhindre en fortsat ulovlig adfærd.

11.5. ZyberRide giver ikke garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indhold, information, Indhold eller andet materiale, der tilgængeliggøres på eller via Platformen.

12. Links fra zyberride.com

12.1. Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af aftalen, og ZyberRide kan straks spærre Din adgang til Platformen eller på anden måde forhindre en fortsat ulovlig adfærd.

12.2. Når Du bruger hjemmesiden www.zyberride.com, kan den indeholde links til tredjeparters hjemmesider. ZyberRide har ingen kontrol over disse hjemmesider og påtager sig intet ansvar for dem eller for noget tab eller nogen skade, gene eller ulempe, der måtte opstå ved din brug af disse.

13. Ændringer

13.1. ZyberRide forbeholder sig ret til, til enhver tid, at foretage ændringer i disse aftalevilkår samt indhold af ydelser, som Du kan købe. Ændringer vil fremgå via www.zyberride.com. ZyberRide anbefaler, at Du løbende holder dig opdateret, ved at besøge www.zyberride.com.

13.2. Vi giver dig mindst 30 dages varsel per e-mail eller offentliggørelse på www.zyberride.com hvis der forekommer ændringer i priser eller indhold i Abonnementer. Væsentlige ændringer varsles individuelt per e-mail. For abonnement med bindingsperiode gælder den aftalte pris under hele bindingsperioden. Vi kan dog ændre priserne med kortere varsel, eller under bindingsperioden, hvis Vores omkostninger ved at gøre Platformen tilgængelig stiger som følge af ændrede skatter, afgifter, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side eller lovændringer eller anden regulering, og prisstigningen af abonnementet svarer til denne stigning.

13.3. Hvis Du ikke kan acceptere eventuelle væsentlige ændringer, har Du ret til at opsige Dit abonnement med virkning fra den dag, ændringen træder i kraft, såfremt Zibrasport har modtaget meddelelse herom mindst tre kalenderdage før ændringens ikrafttræden.

13.4. Ændring i væsentlige vilkår, herunder priser, som beskrevet ovenfor, omfatter også indførelsen af nye priser, gebyrer mv.

14. Overdragelse

14.1. Aftalen er kun gældende for individuelle Brugere, og Du må ikke overdrage aftalen eller nogen del heraf til tredjepart. Zyberride har ret til at overdrage hele eller dele af aftalen til en tredjepart.

15. Aftalen

15.1. Disse aftalevilkår, dine oplysninger samt ZyberRides Data & Privatlivspolitik samt Cookiepolitik udgør det samlede aftalegrundlag mellem dig og Zibrasport og afløser alle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige.

16. Force Majeure

16.1. ZyberRide er ikke ansvarlig for svigt, nedbrud, aflysninger af events eller anden mangel på opfyldelse af disse aftalevilkår, der forårsages af begivenheder, som ligger uden for ZyberRides rimelige kontrol.

17. Afbrydelse

17.1. Skulle nogen bestemmelse i aftalen mellem dig og ZyberRide være ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i aftalen.

18. Tvister, klager og kontakt

18.1. I tilfælde af en tvist, der udspringer af aftalen, kan Du klage til ZyberRide på support@zyberride.com. ZyberRide træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest en måned efter, at klagen er indgivet. Hvis der ikke kan opnås enighed om en mindelig løsning af sagen, kan klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

18.2. Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister kan indbringes for de danske domstole efter de til enhver tid gældende regler herom.

Hvis Du har spørgsmål, kan Du kontakte ZyberRide på mail: support@zyberride.com.